0

Početak manifestacije Dani općine Konjic


Event Details

This event finished on 05 Juni 2020


Dani Općine Konjic, manifestacija kojom se afirmiše lokalno stvaralaštvo, odnosno predstavljanje rada svih kulturno-umjetničkih udruženja koje finansira Općina Konjic tokom godine kroz projekte. Program počinje 5. juna, a završava se 16. juna na Dan općine.

© 2020 Konjic Tourism

Development by Lilium