Geomorfološki turistički potencijali

Vigevano

Predstavljeni su brojnim makro, mezo i mikro oblicima površinskog i podzemnog reljefa na Zamlji. Reljef je osnovno obilježje prirodne sredine i sastoji se od oblika različitog načina postanka, evolucije, savremenog izgleda, značaja za niz privrednih aktivnosti i saglasno tome različite turističke vrijednosti.

Geomorfološke turističke vrijednosti mogu biti samostalne, kompleksne i komplementarne. Djeluju neposredno i posredno, pri tome djelujući na klimu, hidrografske objekte, te živi svijet. Geomorfološke turističke vrijednosti uglavnom imaju naglašenu rekreativnu komponentu turističke privlačnosti i osnova su razvoja više vrsta turizma i bogatog sadržaja turističkog boravka.

Boračko jezero 1

Najveću turističku vrijednost imaju planine

Međutim svi oblici reljefa ne moraju imati turistički značaj. Tako se u turizmu ne mogu vrednovati pećine siromašne pećinskim nakitom i ukrasima, bezvodne krečnjačke planine bez šumskog pokrivača, nerazuđene morske obale itd. Među najznačajnijim geomorfološkim turističkim atraktivnostima ističu se: planine, složene dolinske forme (kanjoni, sutjeske, probojnice, klisure, doline), speleološki objekti (pećine, jame), te vodopadi kao geomorfološko- hidrološki turistički resurs.

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium