0
Turizam u Konjicu

OBAVIJEST – Smjernice i protokoli zdravstvene zaštite od COVID-19 u turizmu u BiH

Smjernice i protokoli zdravstvene zaštite od COVID-19 u turizmu u BiH

Ovaj resurs je pripremio USAID-ov Projekat podrške održivom ekonomskom u Bosni i Hercegovini.

Smjernice i protokoli su izrađeni na osnovu resursa koje su kreirali globalni lideri u turizmu, odnosno:
 World Travel Trade Center (WTTC)
 Adventure Travel Trade Association (ATTA) sa Cleveland Clinic, U.S.A
 Pacific Asia Travel Association (PATA)
 Ostali izvori, uključujući USAID-ove projekte na području turizma u drugim zemljama sa oznakom
Sigurno putovanje.

SMJERNICE COVID

BiH Tourism COVID Guidelines – BOS

© 2020 Konjic Tourism

Development by Lilium