0
Turizam u Konjicu

PREZENTACIJA “HUB&SPOKE” MODELA

buy modafinil boots Dana 23.12. 2021. godine u sali Općinskog vijeća Konjic, sa početkom u 10:00 sati, prezentiran je inovativni program “Sarajevo Hub and Spokes”, koji je pokrenula Turistička zajednica Kantona Sarajevo u saradnji sa USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia and Herzegovina (Turizam).

Sarajevo Hub and Spokes inicijativa će povezati Kanton Sarajevo (Hub) s destinacijama, atrakcijama i turističkim iskustvima u neposrednoj blizini (Spokes) kroz paket cjelodnevnih ili poludnevnih ponuda/itinerera, nudeći niz raznolikih izleta i ekskurzija, što će rezultirati produženim boravkom posjetilaca, povišenom potrošnjom, a samim tim doprinijeti lokalnoj ekonomiji, novim investicijama i kreiranju poslova na području odabranih općina/gradova.Općina Konjic je izabrana kao jedan od Spokes, zbog atraktivnosti destinacije, turističkog potencijala, ali i zbog zanimljivih i posebnih turističkih ponuda.

S tim u vezi održan je sastanak fokus grupe koju su sačinjavali predstavnici turističkih aktivnosti sa područja općine Konjic, na kojem su prisutni predstavnici izložili sve ono što općina Konjic kao atraktivna turistička destinacija nudi, a sa ciljem upotpunjavanja liste sadržaja koji se mogu objediniti. Predstavnici ispred Turističke zajednice Kantona Sarajevo i projekta USAID Turizam su predstavili Sarajevo Hub i Spokes model, njegove benefite, obrazložili mogućnosti za kreiranje turističkih ponuda na području općine Konjic, ali i diskutirali o programima i ponudama/itinererima koji će biti promovirani kroz tržišne kanale Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium