VODOPADI KAO GEOMORFOLOŠKO-HIDROLOŠKI TURISTIČKI POTENCIJAL

S obzirom na brojnost riječnih tokova, na prostoru općine Konjic se pojavljuje određeni broj vodopada, koji se odlikuju elementima turističke atraktivnosti. Takvi su vodopad Santa Rita do Sapucaí Šištice, vodopad buy herbal Seroquel Studenog potoka, vodopad rijeke Baščice, te vodopad Crni Vir u Džajićima.

Vodopad na rijeci Baščici

Na rijeci Baščici nalazi se nekoliko lijepih vodopada, od kojih je prirodan onaj u sklopu pećine u Čelebićima. Ostali su uglavnom nastali pregrađivanjem rijeke, kako bi se smanjio uticaj fluvio-akumulativnih procesa, te zasipanje ušća rijeke u Jablaničko jezero.

Vodopad Šištica

Šištica je stalna otoka Boračkog jezera, koja je usjekla dolinu u krečnjačko-dolomitičnom kompleksu dužine 3 km, a pri ulijevanju u Neretvu pravi vodopad visine cca 30 m. Ovaj vodopad je nastao uslijed različite erozivne moći Neretve i Šištice. Vodopad je bio stavljen pod zaštitu odlukom Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR Bosne i Hercegovine, a u kategoriji spomenika zaštićene prirodne rijetkosti.

Vodopad Crni Vir

Vodopad nazvan Crni Vir nalazi se par kilometara uzvodno od Konjica, a na svega nekoliko minuta hoda od doline rijeke Neretve. Ovaj vodopad ima visinu od oko 3 m. Dubina vode u koju se obrušava je do 2,5 m. Temperatura vode je niža, od one kojom je predviđena kupališna sezona, međutim turisti i lokalno stanovništvo se često odlučuje za kupanje upravo ispod Crnog Vira.

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium