VODOPADI KAO GEOMORFOLOŠKO-HIDROLOŠKI TURISTIČKI POTENCIJAL

S obzirom na brojnost riječnih tokova, na prostoru općine Konjic se pojavljuje određeni broj vodopada, koji se odlikuju elementima turističke atraktivnosti. Takvi su vodopad http://disegnoworks.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://disegnoworks.com/news/ Šištice, vodopad neurontin 100mg Studenog potoka, vodopad rijeke http://crossfitraze.com/author/prettyradbrett/ Baščice, te vodopad Crni Vir u Džajićima.

Vodopad na rijeci Baščici

Na rijeci Baščici nalazi se nekoliko lijepih vodopada, od kojih je prirodan onaj u sklopu pećine u Čelebićima. Ostali su uglavnom nastali pregrađivanjem rijeke, kako bi se smanjio uticaj fluvio-akumulativnih procesa, te zasipanje ušća rijeke u Jablaničko jezero.

Vodopad Šištica

Šištica je stalna otoka Boračkog jezera, koja je usjekla dolinu u krečnjačko-dolomitičnom kompleksu dužine 3 km, a pri ulijevanju u Neretvu pravi vodopad visine cca 30 m. Ovaj vodopad je nastao uslijed različite erozivne moći Neretve i Šištice. Vodopad je bio stavljen pod zaštitu odlukom Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR Bosne i Hercegovine, a u kategoriji spomenika zaštićene prirodne rijetkosti.

Vodopad Crni Vir

Vodopad nazvan Crni Vir nalazi se par kilometara uzvodno od Konjica, a na svega nekoliko minuta hoda od doline rijeke Neretve. Ovaj vodopad ima visinu od oko 3 m. Dubina vode u koju se obrušava je do 2,5 m. Temperatura vode je niža, od one kojom je predviđena kupališna sezona, međutim turisti i lokalno stanovništvo se često odlučuje za kupanje upravo ispod Crnog Vira.

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium