Djelatnost
Ugostiteljske usluge; druge turističke usluge (hrana i piće)
Kolonija, Konjic 88 400
061/419-103
vendettakonjic@gmail.com