SLOŽENE DOLINSKE FORME

where to buy Ivermectin online

Sastoje se od brojnih suženja i proširenja, a sa aspekta izdvajanja geomorfoloških turističkih potencijala mnogo su značajnija i zanimljivija dolinska suženja. Tu ubrajamo kanjone, klisure, sutjeske i probojnice.

  • Kalinovička Ljuta
  • Baščica, Idbar
  • Bijela
  • Dolina rijeke Neretve
  • Dolina rijeke Trešanice
  • Dolina rijeke Rakitnice
  • Dolina Konjičke Ljute

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium